سینوزیت حاد یک التهاب درونی یا خارجی سینوس هاست. سینوزیت حاد معمولاً به علت عفونت باکتریایی یا ویروسی در مجرای توده‌های هوایی ایجاد می‌شود. این عفونت باعث تورم و التهاب در...

بیشتر بخوانید