علائم پولیپ بینی چیست؟ اغلب پولیپ بینی با التهاب و ورم مجرای بینی و سینوس ها همراه می باشد. اما باز هم احتمال وجود سینوزیت مزمن، بدون داشتن پولیپ بینی وجود دارد. نشانه های معمول...

بیشتر بخوانید