آیا استفاده از اسپلینت یا گچ بینی بعد از رینوپلاستی ضروری است؟ رینوپلاستی یکی از جراحی های متداول و چالش برانگیز است. جراحی ثانویه استئوتومی به طور روتین در بیشتر موارد انجام می...

بیشتر بخوانید