09919475341 info@drjafari.net
گوش
عفونت گوش میانی

عفونت گوش میانی

عفونت گوش میانی عفونت گوش میانیOtitis Media  یک التهاب در گوش میانی است که در بیشتر موارد توسط باکتری ها ایجاد می شود و با جمع شدن مایعات در پشت پرده گوش ، به وجود می آید. امکان...

بیشتر بخوانید
پارگی‌ پرده گوش

پارگی‌ پرده گوش

پارگی‌ پرده گوش پارگی‌ پرده گوش به پاره شدن پرده نازک گوش که جدا کننده قسمت های داخلی گوش از قسمت خارجی آن می باشد ، گفته می شود. پرده گوش در حقیقت یک بافت شفاف است که با داشتن...

بیشتر بخوانید
آسیب صوتی به گوش

آسیب صوتی به گوش

آسیب صوتی به گوش آسیب صوتی به گوش ممکن است که تحت عوامل مختلفی ایجاد شود که صدای ناگهانی یکی از این موارد است . صدای ناگهانی به پیدایش انرژی صوتی شدید و غیرمترقبه در اثر به هم...

بیشتر بخوانید
عفونت گوش خارجی

عفونت گوش خارجی

عفونت گوش خارجی به این بیماری گوش شناگران نیز گفته می شود زیرا بیشتر در ورزشکاران شناگر دیده می شود زیرا گوش آنها بیشتر در معرض رطوبت قرار دارد و بعد از اینکه آب به کانال خارجی...

بیشتر بخوانید