09919475341 info@drjafari.net
قاعده جمجمه
مننژیت مغزی

مننژیت مغزی

مننژیت مغزی انواع مننژیت مننژیت مغزی ویروسی که شایع تراز مننژیت باکتری است. دراین مننژیت بیماری جدی ایجاد نمی شود. در موارد شدید می تواند موجب بروز تب و تشنج شود. هیچ درمان خاصی...

بیشتر بخوانید
همه چیز درباره مننژیوم مغزی

همه چیز درباره مننژیوم مغزی

غلب، مننژیوم هیچ نشانه ای از خود بروز نمی دهد و نیازی به درمان فوری ندارد. اما رشد مننژیوم های خوش خیم می تواند مشکلات جدی ایجاد کند. در برخی موارد، چنین رشدی می تواند کشنده...

بیشتر بخوانید
کرانیو فارنژیوما

کرانیو فارنژیوما

کرانیو فارنژیوما کرانیوفارنژیوما توموری است که قسمتی از مغز به وجود می آید و باعث اختلال در هیپوفیز می شود . این تومور خوش خیم بوده و به کندی رشد می کند. این تومور باعث کمبود...

بیشتر بخوانید
نشت مایع مغزی نخاعی

نشت مایع مغزی نخاعی

مغز عضو مهمی در بدن می باشد و نقش فرمانده در بدن را ایفا می کند. تمام دستورات از مغز صادر شده و همه عملکرد بدن تحت کنترل می باشد. در صورتی که مغز دچار اختلال شود یا آسیبی به آن...

بیشتر بخوانید
انسفالوسل

انسفالوسل

انسفالوسل انسفالوسل یا بیرون زدگی مغز از  جمجمه یک نوع از بیماری مادرزادی می باشد .علت اصلی بروز انسفالوسل نقص سلول های عصبی در جنین می باشد . با بروز انسفالوسل بخش هایی از مغز...

بیشتر بخوانید