پاپیلوم وارونه بینی و سینوس ها

این توده ها مسئول درصد کمی از توده های بینی هستند اما بیشتر در افراد بین 60-40 سال دیده شده و مردان بیش از زنان مبتلا می شوند که علت مشخصی ندارد.

علائم بالینی

شبیه سایر توده های بینی در مراحل ابتدایی با انسداد بینی درد در سینوس ها و بعضا خونریزی همراه است

درمان و پیش آگهی

به جهت ارتباط بالایی که این توده ها با بدخیمی دارند و نیز پتانسیل رشد بی حد و مرز آنها نیاز به برداشت کامل ن امروزه به روش های اندوسکوپیک ضروری به نظر می رسد و حتی جراح باید از برداشت محل پیدایش ابتدایی آن به طور کامل در دو محلی داخل بینی و سینوس ها اطمینان قطعی حاصل کند.

عوارض توده ها بین 78-15 در صد و معمولامرتبط با برداشت ناکامل آن هاست.

به جز خطر بدخیمی در این توده ها عوارضی نظیر رشد به اخل چشم و مغز نیز از مواردی است که باید در نظر گرفته شود کهدر این موارد برداشت اندوسکوپی به تنهایی بعضا کافی نخواهد بود.

پاپیلوم وارونه بینی و سینوس ها01

این عکس ها متعلق به خانمی 52 ساله با سابقه گرفتگی بینی از چند سال قبل و نیز سابقه جراحی پولیپ در 10 سال گذشته می باشد در بررسی بالینی نکته دیگری جز توده ای به ظاهر پولیپ مانند در بینی نبود. محل کلی تومور با خط مشکی مشخص شده است

02

فلش نارنجی محل منشا تومور درنازکترین استخوان حدفاصل بینی ومغز را نشان می دهد.

که در تصویر برداری با سی تی اسکن بینی و سینوس نمای موجود شک به این نوع پاپیلوم را برمی انگیخت که طی عمل جراحی اندوسکوپیک و کمک مداوم سر جراحی از همکاران پاتولوژیست وجود این توده ثابت گردیید. و متاسفانه محل پیدایش و منشا اولیه آن در قاعده جمجمه و در محل نازک ترین قسمت استخوان بین بینی و سینوس ها و مغز به طور عملی محرز گردید و این نایحه به طور کامل با کمک ابزارهای  خاص تراشیده شده و عمل با اطمینان از برداشت کامل بدون آسیب و صدمه به عناصر حیاتی نظیر مز خاتمه پیدا کرد.

با وجود وسعت جراحی بیمار در همان روز قابل ترخیص و حال عمومی خوب و بدون درد و خونریزی داشت .

03

 

04

 

05

 

06