انسفالوسل یا بیرون زدگی مغز از جمجمه

انسفالوسل یا بیرون زدگی مغز از جمجمه
پدیده نامعمولی است که به خروج اجزا داخل جمجمه از سوراخ های ایجاد شده در پرده های مغزی و یا جمجمه گفته می شود. شیوع یک در 10000-3000 تولد دارد.
بسیاری از آن ها مادرزادی بوده و در حین کودکی تشخیص داده می شود. اما ناشی از ضربه نیز ممکن است روی دهد. از علائم این بیماری همچنین نشت مایع مغزی نخایی از بینی است. زمانی که این خروج این قسمت از مغز از طریق بینی تشخیص داده می شود نقش متخصصین رینولوژی تعیین کننده است که همچنان با روش های اندوسکوپیک می توان درمان موثر را مد نظر داشت. بیمار ما پسری 20 ساله به جهت جراحی انحراف بینی و گرفتگی بینی مراجعه کرده است. در معاینه وی سابقه عفون پرده های مغز و بستری در ICU وجود داشت. وی سابقه ای از ضربه مغزی را متذکر نمی شود. تنها در خروج مایعی شفاف در سمت چپ بینی از کودکی شاکی بوده است. در بررسی مغز و اعصاب علامت خاصی نداشته و تنها وجود توده ای با رنگ صورتی کم رنگ در سمت چپ بینی مشهود بود. در ارزیابی های تصویر برداری شدرسی تی نمای توده ای یک طرفه با وجود یک نقص در کف قاعده جمجمه نمایان بود که در MRI نیز ارتباط این توده با مغز مشهود بود. بیمار کاند جراحی آندوسکوپیک برداشت این توده و ترمیم محل خروج آن و بستن این ارتباط به طور مادام العمر شد. که بعد از عمل نیز بیمار در طی بررسی شرح حالی از خروج مایع ذکر نکرده و انسداد بینی در آن سمت بینی باز شد.